Elérhetőségeink
E-mail:Általános segítségkérés:
.:info (kukac) domainrendeles.hu:.
Adminisztrációs ügyek:
.:admin (kukac) domainrendeles.hu:.
Telefonszám:Mobil: (06-30) 696-2437
Mobil: (06-30) 696-2618
Cégnév:FS-NET Kft.
Postacím:1141 Budapest
Pöstyén utca 21.

Kulcsszavak

Domain név

Az internet valamely alhálózatát azonosító karakter sorozat, mely általában utal az oldal tartalmára, illetve a cég saját nevére.

Új regisztráció

A domainnevet abban az időpontban, amikor az adatbázisban történő keresés történik, nem birtokolja senki.

Átregisztrálás

Egy másik regisztrátor szervezetnél bejegyzett domainnév átvitele az új regisztrátor szervezethez.

Regisztrátor

A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrációjával és domain fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Domain igénylő

Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain használó

Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain regisztrálásra került.

Adminisztratív kapcsolattartó

A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

Technikai kapcsolattartó

A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.

Prioritásosság

.hu domainek regisztrációja esetén 2011 közepén megszűnt!!

Régebben:
.hu domainnév regisztrációjának esetében elsőbbségi domainregisztráció. Cég vagy szervezet esetében lehet prioritásos a domainnév, amennyiben a rövidített elnevezése megegyezik az igényelt domainnévvel, és ez a hivatalos okiratban is bennefoglaltatik. Védjegyokirat rendelkezésre állása esetében magánszemély is érvényesítheti.

Védjegy

Az igénylő a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott, vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő oltalommal rendelkezik.

Webszerver

A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk Internetes megjelenésének helye.

Név szerver (DNS szerver)

A Domain név és egy egyedi (IP) cím egyértelmű megfeleltetését végző számítógép. Azon felhasználóknak nyújtjuk ezt a szolgáltatást, akik nem rendelkeznek saját Domain név szerverrel. Mivel az Internet hálózati cím egy nehezen megjegyezhető számsor, a felhasználók számára való könnyebb kezelhetőség kedvéért a számokhoz neveket rendelnek. Ezért olyan számítógépeket kell elhelyezni az interneten, amelyek nyilvántartják a név - cím összerendeléseket, illetve kérésre elvégzik a nevek címmé való átalakítását. Ezek a számítógépek a Domain név szerverek. Minden regisztrált Domain legalább két ilyen név szerverrel kell rendelkezzen a biztonsági előírásoknak megfelelően, melyek nem csatlakozhatnak azonos alhálózatra.

Domain parkoltatása

Amennyiben a domainnevet kizárólag delegálni szeretné, de használni semmilyen formában sem. Ez esetben cégünk biztosítja a domain regisztrációs feltételekben meghatározott technikai feltételeket (elsődleges, másodlagos nameszerver).

Domain tulajdonosának módosítása

Amennyiben egy bejegyzett domainnév aktuális tulajdonosa lemond valaki részére a domainnevéről.

Tanácsadó Testület

A Nyilvántartó mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a .hu domain nevek választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben dönt.

Authorization Code

Nemzetközi domainnevek esetében minden domainnévhez tartozik egy engedélyezési kód, amelyet az aktuális regisztártor köteles megadni a domain tulajdonosának. Ez a kód elengedhetetlen a domainnév átregisztrálásakor.